VII Zjazd Cywilistów 24-25 września w Krakowie

VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów odbędzie się w dniach 24-25 września w Krakowie. Tematem przewodnim Zjazdu będzie aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela.

Zjazd będzie miał miejsce w Centrum Dydaktycznym  WPiA UJ ul. Krupnicza 33a

Program wydarzenia:


24 września 2018 r.


od godz. 8:30 rejestracja Uczestników

godz. 9-9.30 otwarcie Zjazdu przez dziekana WPiA UJ i adw. Jacka Trelę, prezesa NRA oraz wystąpienia zaproszonych gości

Panel I moderator (prof. dr hab. Maksymilian Pazdan)

godz.9.30 do 13:00

godz. 9.30 – 10.30 (wraz z dyskusją)

Prawa i wolności konstytucyjne a prawa podmiotowe prawa cywilnego. Przydatność konstrukcji prawa podmiotowego (prof. dr hab. M. Pyziak-Szafnicka)

godz. 10.30 – 11.30 (wraz z dyskusją)

Nadużycie ochrony dóbr osobistych (prof. dr hab. Elżbieta Traple)

godz. 11.30 – 12.15 Przerwa na kawę

godz.12.15 -13.15 (wraz z dyskusją)

Dobra chronione prawem deliktowym (dr Radosław Strugała)

godz. 13.15 – 14.45 lunch (Sala Wystawowa Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 33)

Panel II moderator (prof. dr hab. Adam Olejniczak)

godz.14.45 do 16:45

godz. 14:45-15:45 (wraz z dyskusją)

Ochrona praw ze stosunków prawnorodzinnych (prof. dr hab. Tomasz Sokołowski)


15.45 – 16.45 (wraz z dyskusją)

Instrumenty ochrony rodziny w prawie spadkowym (prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz)


godz.16.45-17.00

spotkanie kierowników katedr w celu ustalenia terminu i miejsca następnego zjazdu


godz. 19.00 do 2.00 uroczysta kolacja (Sala Wystawowa Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 33)


25 września 2018 r.


Panel III moderator (prof. dr hab. Fryderyk Zoll)

9.30 – 11.30

godz. 9.30-10.30 (wraz z dyskusją)

Autonomia woli a automatyzacja obrotu prawnego (granice przypisania skutków prawnych oświadczenia) (prof. dr hab.
Maciej Gutowski)


godz.10.30 – 11.30 (wraz z dyskusją)


Korygowanie skutków czynności prawnych według kryteriów słusznościowych (klauzule generalne a autonomia woli) (dr
Mateusz Grochowski)


godz.11.30 – 12.15 przerwa na kawę


Panel IV moderator (prof. dr hab. Wojciech Popiołek)


12.15 – 14.15


godz.12.15 – 13.15 (wraz z dyskusją)
Dobra cyfrowe jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych (prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska)


godz. 13.15 – 14.15 (wraz z dyskusją)

Wielopodmiotowość strony stosunku prawnego (dr hab. B. Swaczyna)

14.15 -14.30


Zamknięcie Zjazdu przez Dziekana WPiA UJ

 

(zobacz stronę Zjazdu Cywilistów)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry