W labiryncie pomocy prawnej „z urzędu” - konferencja 10 czerwca

Naczelna Rada Adwokacka oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA zapraszają na konferencję W labiryncie pomocy prawnej „z urzędu” - czas na poważne zmiany, która odbędzie się 10 czerwca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie i online.

Patronat nad konferencją objęli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Dziekan Izby Adwokackiej  w Katowicach.

Szczegóły dotyczące rejestracji podamy wkrótce.

 

PROGRAM

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników

 

11.00 – 11.30

Otwarcie konferencji

adw. Przemysław Rosati – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

adw. Dorota Kulińska – Dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA

 

11.30 – 13.00

PANEL I:

Pomoc prawna z urzędu, jako  element prawa do sądu.

Moderator: adw. Magdalena Grabarczyk

prof. dr hab. Sławomir Cieślak „Adwokat z urzędu a wzajemne zaufanie strony i pełnomocnika profesjonalnego – ocena stanu de lege lata i optymalny model udzielania ochrony prawnej z urzędu w postępowaniu cywilnym”.

prof. dr hab. Czesław Martysz „Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, a gwarancja zasady słusznego interesu obywateli”.

adw. Roman Kusz: „Zaufanie oskarżonego jako warunek prawidłowego pełnienia obrony – faktyczny zakres czynności obrońcy w postępowaniu karnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wieloosobowych, a zasady przyznawania wynagrodzenia ”.

Dyskusja.


13.00 – 14:00

Lunch

 

14.00 – 15.30

PANEL II

Problematyka wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej z urzędu

Moderator: adwokat Magdalena Stryja

Prof. UW. dr. hab. Piotr Rylski: „System wynagradzania pełnomocników z urzędu w postępowaniu cywilnym – od przeszłości, ku przyszłości.”

prof. UŚ. dr hab. Anna Chorążewska: „Godność zawodu adwokata a prawo do godnego wynagrodzenia jako gwarancja należytego wykonywania zawodu”.

prof. UŚ. dr hab.  Krystian Markiewicz  Prezes Stowarzyszenia IUSTITIA   Pomoc prawna z urzędu a przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym.

Dyskusja.


15.30 – 16.00

Przerwa kawowa


16:00 – 17:30

PANEL III

Efektywność pomocy prawnej w Polsce i w Europie.

Moderator: adwokat dr .Magdalena Matusiak- Frącczak

 adw. Dorota Kulińska / Alicja Defratyka: „Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu – okiem wolnym od emocji”.

adw. dr. hab. Andrzej Olaś (UJ): „Wytyczne Rady Europy oraz rekomendacje CCBE w zakresie efektywności systemów pomocy prawnej”.

adw. Arkadiusz Slisz: „Trybunał Konstytucyjny i ustawodawca – czy można mieć nadzieję na zmiany?”.

Dyskusja.

 

17:30 – 18:00

Zakończenie konferencji

 

(pobierz program)

 

(przejdź do strony konferencji)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry