W listopadzie szkolenie podstawowe z mediacji

Z uwagi na duże zainteresowanie, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej postanowiło ponownie zorganizować szkolenie, które pozwoli adwokatom na uzyskanie  tytułu mediatora.

W dniach 21-22 oraz 28-29 listopada 2020 roku Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje „Podstawowe szkolenie z mediacji”, skierowane do adwokatów chcących uzyskać uprawnienia mediatora.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym aktywne uczestnictwo w każdym z czterech dni szkoleniowych, uprawnia do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz listy sądowe przy prezesach sądów okręgowych. Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.

Koszt szkolenia wynosi 1000 zł brutto. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 23 października 2020 roku.

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 24 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry