W Warszawie odbyła się debata nt. "Polskiego Ładu"

Z inicjatywy adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA oraz adw. Magdaleny Koczur-Miedziejko, przewodniczącej Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA, 30 czerwca w Warszawie odbyła się debata "Polski Ład - wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?". Efektem debaty był Apel Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego do premiera RP Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń „Polskiego Ładu”.

Inicjatywa debaty powstała 23 czerwca br. podczas spotkania przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej. Poświęcona była skutkom wprowadzenia Polskiego Ładu na zawody zaufania publicznego w Polsce. Naczelną rade Adwokacką reprezentowali adw. Przemysaw Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA i adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA.

W słowie wprowadzenia adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, podkreślił, że debata nie ma na celu krytykowanie Polskiego Ładu, lecz wskazanie co zrobić, by Polski Ład przede wszystkim spełniał kryteria sprawiedliwości prawa podatkowego i systemu podatkowego. Zaznaczył, że chodzi o szukanie sprawiedliwych rozwiązań, które nie będą dzieliły.

W trakcie spotkania próbowano odpowiedzieć na pytania o to, co Polski Ład oznacza dla tzw. wolnych zawodów i jak powinien być zmodyfikowany, aby im nie szkodził, na czym powinien się opierać sprawiedliwy system podatkowy oraz jak zwiększyć finansowanie służby zdrowia bez nierównego traktowania podatników.

Głównym wnioskiem płynącym z dyskusji jest, że rządowy program może tylko pogłębić niesprawiedliwość systemu podatkowego, m.in. ze względu na 9 proc. nieograniczoną składkę zdrowotną oraz brak możliwości odliczenia kwoty wolnej przez podatników płacących podatek liniowy.

Istotne obciążenie finansowe spadnie na osoby wykonujące wolne zawody, a w portfelach społeczeństwa, mimo jego sukcesywnego wzbogacania się, nie będzie zostawać więcej, ponieważ wyższe kwoty będą przekazywane de facto do systemu.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę, że Polski Ład może mieć, wbrew jego zamierzeniom, negatywny wpływ na polską ochronę zdrowia – medycy nie chcąc narażać się na wyższe opodatkowanie nie będą podejmować pracy w kilku miejscach lub będą jeszcze bardziej zmotywowani do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy. Tym samym pogłębi się kryzys kadrowy, na czym stracą przede wszystkim pacjenci. Eksperci podkreślili, że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce powinny wzrosnąć, ale nie kosztem podatników.

Efektem debaty było wypracowanie apelu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego do premiera RP Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń „Polskiego Ładu”.

W apelu znalazły się postulaty zmian:
1. Umożliwienie skorzystania z kwoty wolnej od podatku do 30 000 złotych przez przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym – podobnie jak na zasadach ogólnych.

2. Utrzymanie możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne lub przynajmniej ograniczenie maksymalnej rocznej składki zdrowotnej (analogicznie jak to ma miejsce w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne) do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (w tym przypadku, w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2021 r., maksymalna składka wyniosłaby 14 112,96 złotych rocznie, tj. miesięcznie 1176,08 złotych). Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej oznacza bowiem dla podatników skokowy wzrost obciążeń fiskalnych.

Autorzy apelują także o poszukanie innych, alternatywnych sposobów na dofinansowanie systemu ochrony zdrowia – bez podnoszenia podatków i innych obciążeń pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w zakresie propozycji „Polskiego Ładu”.

Debata transmitowana była na kanale Naczelnej Izby Lekarskiej na YouTube.

(zobacz nagranie z I. części)

(zobacz nagranie z II części)
Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry