Wadliwe ukształtowanie sądu - konferencja 16 listopada

  • Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Praw Człowieka przy NRA oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA zapraszają na debatę pt. „Wadliwe ukształtowanie sądu – sanacja czy kasacja powołań sędziowskich”. Partnerem wydarzenia jest Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych.
  • Debata odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 16 listopada b.r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w godzinach 14:00-17:00 i będzie transmitowana online.

Na zaproszenie do debaty odpowiedzieli m.in.: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram (Inicjatywa Wolne Sądy, Komisja Praw Człowieka przy NRA), prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego SSN Michał Laskowski, prof. UŚ dr. hab. Krystian Markiewicz prezes SSP Iustitia, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek, adw. dr hab. Maciej Taborowski, prof. INP PAN, r. pr. dr. Mirosław Wróblewski (Komisja Praw Człowieka KIRP).

Moderować dyskusję będą adw. Natalia Klima-Piotrowska oraz adw. dr hab. prof. UŁ Jacek Skrzydło.

Prelegenci dyskutować będą o skutkach powołań sędziowskich dokonywanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a także spróbują odpowiedzieć na pytanie co zrobić by uzdrowić wymiar sprawiedliwości w związku z wadliwymi powołaniami sędziowskimi.

Za udział w konferencji - stacjonarny bądź zdalny - przysługują 3 punkty w ramach doskonalenia zawodowego.

Zapisy za pośrednictwem formularza do 15 listopada br.

(przejdź do linku z formularzem)

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

 

Debata będzie transmitowana na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube (przejdź do linku z transmisją)

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry