Walka z rasizmem, ksenofobią, homofobią i transfobią – kurs HELP Rady Europy

Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie „Walka z rasizmem, ksenofobią, homofobią i transfobią”. Szkolenie odbywać się będzie w większości on-line od listopada do stycznia 2022 r.

Kurs jest skierowany do adwokatów i radców prawnych, zgłoszenia należy przesyłać do godz. 12.00 do dnia 26 października 2021 r.

O kursach HELP

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematyki kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Kurs „Walka z rasizmem, ksenofobią, homofobią i transfobią”

Kurs „Walka z rasizmem, ksenofobią, homofobią i transfobią” koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego i europejskiego oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kształtującego standardy w sprawach z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i przestępstw z nienawiści oraz zastosowaniu tych przepisów i standardów wynikających z orzecznictwa w krajowych postępowaniach sądowych. Kurs składa się z modułów:

  1. Kluczowe pojęcia.
  2. Ramy prawne (prawo międzynarodowe i unijne).
  3. Rasizm i ksenofobia (przestępstwa z nienawiści, mowa nienawiści – w tym mowa nienawiści w internecie, wolność wypowiedzi).
  4. Homofobia i transfobia (wolność wypowiedzi, przestępstwa z nienawiści, mowa nienawiści, zatrudnienie, poszanowanie życia rodzinnego i prywatnego, ustalenie płci, swoboda poruszania się, małżeństwa).

Koszt kursu pokrywa w całości Rada Europy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Tutorką kursu jest adw. Anna Mazurczak – certyfikowana tutorka programu HELP Rady Europy, info-point programu HELP Naczelnej Rady Adwokackiej. Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2012-2018 pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie jako Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego rozpoznawała skargi na dyskryminację ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, religię, pochodzenie. Od 2018 r. prowadzi kancelarię specjalizującą się w ochronie praw osób LGBT+, reprezentuje także osoby pokrzywdzone przestępstwami z nienawiści.

Zgłoszenia adwokatów i adwokatek https://forms.gle/u9K7VERo2mFGwfRk7

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 38 osób.

Kryteria doboru uczestników:

  • Obowiązkowy jest udział w spotkaniu wstępnym 4 listopada 2021 r. w godzinach 16:00-19:00.
  • Wymagana jest minimalna znajomość języka angielskiego – tak, żeby zrozumieć prezentację po angielsku podczas spotkania wstępnego (uczestnicy przedstawiać się będą w języku polskim).
  • Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsca, pierwszeństwo będzie udzielane osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).

Pytania – proszę kierować do adw. Anny Mazurczak, mazurczak.a@gmail.com

O programie HELP

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry