Warszawa: duże zainteresowanie konferencją nt. prawa pracy

Pierwsza Otwarta Konferencja Prawa Pracy, zorganizowana przez Sekcję Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, odbyła się 20 stycznia. Celem debaty było przybliżanie prawa pracy osobom nie zajmującym się nim na co dzień, ale także konfrontowanie stanowisk praktyków prawa pracy wobec najbardziej kontrowersyjnych zagadnień dotyczących szeroko pojętego zatrudniania pracowników.

W ramach tegorocznej konferencji omówiono zagadnienia różnic między umowami o pracę oraz umowami cywilnoprawnymi, problemy związane z zatrudnianiem na podstawie umów na czas określony, specyfikę relacji między prawem pracy oraz prawem spółek handlowych przy zatrudnianiu managerów, zasady rozwiązywania umów o pracę, a także najbardziej zaskakujące wyroki Sądu Najwyższego ostatnich lat.

Ze względu na duże zainteresowanie debatą, dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, została ona zorganizowana w jednej z auli WPiA UW. Pomimo tego, że aula dysponuje ok. 180 miejscami siedzącymi, ze względu na duże zainteresowanie konferencją, już na tydzień przed nią konieczne było zamknięcie rejestracji. Finalnie w konferencji wzięło udział ponad 200 osób.

Za moderację poszczególnych paneli odpowiadali: adw. Waldemar Gujski, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, adw. Piotr Rawski, adw. Agnieszka Lisiecka, oraz dr Michał Raczkowski. Prelegentami byli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa pracy, a poruszane zagadnienia spotkały się z zainteresowaniem nie tylko tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z prawem pracy, ale także tych, którzy zajmują się nim na co dzień zawodowo. Prelekcje wygłosili: SSN Katarzyna Gonera, prof. dr hab. Ludwik Florek, r.pr. Dawid Zdebiak, r.pr. Aleksandra Minkowicz-Flanek, dr Artur Rycak, r.pr. Agnieszka Lechman-Filipiak, r.pr. Weronika Achramowicz, dr Eliza Maniewska, dr hab. Monika Gładoch, r.pr. Aleksandra Woźniak oraz dr Wojciech Ostaszewski. 

Duże zainteresowanie konferencją, a także burzliwe dyskusje w przerwach pomiędzy poszczególnymi panelami, pokazały, że tego typu konferencje są potrzebne, a konfrontowanie specjalistów z zakresu prawa o różnych doświadczeniach i punktach widzenia może być źródłem doświadczeń dla szerokiego audytorium o różnych poziomach doświadczeń. Sekcja Prawa Pracy już planuje, aby było to wydarzenie cykliczne.

Konferencja została zorganizowana przy szczególnym udziale adw. Bartłomieja Raczkowskiego (Przewodniczącego Sekcji), adw. dr Ewy Pietrzak, adw. Karoliny Schiffter (Sekretarza Sekcji) oraz adw. Magdy Słomskiej.

Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Sekcję, będzie debata ekspercka, planowana na dzień 7 kwietnia 2017 r. dotycząca zagadnienia uzwiązkowienia osób pracujących na podstawie umów cywilnych.

adw. Kamil Szmid
Wiceprzewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski