Warszawa: wykład nt. zwalczania handlu ludźmi 18 stycznia

Wykład Tatiany Kotlyarenko - Human Rights issues and Human Trafficking from the perspective of ODIHR - odbędzie się 18 stycznia w siedzibie ORA w Warszawie. Na spotkanie zapraszają adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan wraz z Komisją ds. Współpracy z Zagranicą oraz Sekcją Praw Człowieka przy ORA w Warszawie.

Tatiana Kotlyarenko posiada dyplom Columbia Univeristy, jest doradcą ds. problematyki zwalczania handlu ludźmi w ODIHR. Poprzednio Tatiana założyła i była dyrektorem wykonawczym Przymierza Prewencyjnego - Afryki Zachodniej (EPAWA), organizacji pozarządowej z siedzibą w Ghanie, która przez dziewięć lat znajdowała się na czele walki z handlem ludźmi w Ghanie i na obszarze Afryki Zachodniej. W pierwszych trzech miesiącach istnienia EPAWA była odpowiedzialna za ogólnokrajową kampanię przeciwdziałającą handlowi ludźmi przeciwko Red Card podczas Pucharu Narodów Afryki 2008. Uczestniczyła w ratowaniu 60 dziewcząt z domu dziecka "Soldier Bar", budząc lokalną oraz międzynarodowa świadomość problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci w Ghanie. Ma rozległe międzynarodowe doświadczenie i wyspecjalizowała się w planowaniu i wdrażaniu projektów we współpracy z instytucjami rządowymi, społeczeństwem obywatelskim i agencjami ONZ. W trakcie spotkania Tatiana Kotlyarenko podzieli się swoim doświadczeniem dotyczącym ochrony praw człowieka z perspektywy ODIHR. Jak wskazuje, zwalczanie handlu ludźmi wymaga multidyscyplinarnego, międzysektorowego podejścia, angażującego wszystkie odpowiednie podmioty z rządu i społeczeństwa obywatelskiego.

ODIHR jest instytucją praw człowieka należącą do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). OBWE, do której należy 57 państw członkowskich, wspólnie obejmujących region od Vancouver po Władywostok. ODIHR jest jedną z głównych organizacji praw człowieka na świecie. ODIHR prowadzi aktywną działalność w Europie, na Kaukazie, w Azji Centralnej i Ameryce Północnej. Siedziba ODIHR mieści się w Warszawie. Biuro działa na rzecz wspierania idei demokratycznych

Wykład rozpocznie się o godz.18 w sali im. Henryka Krajewskiego w siedzibie ORA w Warszawie. 

Prosimy o zapisywanie się na wydarzenia poprzez wysłanie wiadomości na adres: international@ora-warszawa.com.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry