Webinarium o reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych 30 stycznia 2023

Webinar na temat Roli Trust Fund for Victims Międzynarodowego Trybunału Karnego i reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych odbędzie się 30 stycznia 2023 r., o godz. 18:00. Organizatorem jest Projekt Sunflowers.

Główny referat wygłosi Franziska Eckelmans, p.o. dyrektora TFV.  Prawnicy Adeline Bedoucha, Cheihk Fall i Tars van Litsenbourg podzielą się swoimi doświadczeniami w pracy z ofiarami konfliktów zbrojnych. Moderatorką spotkania będzie dr Marina Lostal, ekspertka w dziedzinie reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych.

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język ukraiński oraz język polski.

Prosimy o skorzystanie z poniższego linku do rejestracji: (przejdź do rejestracji)

Franziska Eckelmans jest pełniącą obowiązki dyrektora Trust Fund for Victims. Dołączyła do TFV w czerwcu 2020 r. jako doradca prawny i zastępca dyrektora. Jest ekspertką w zakresie międzynarodowego prawa karnego i procedury, prawa o reparacjach, prawa międzynarodowego publicznego i prawa administracyjnego, a także ochrony praw człowieka. Pracowała przy budowaniu instytucji jako Radca Prawny Sekretarza Izb Specjalistycznych Kosowa w latach 2016-2020 oraz jako Urzędnik Prawny EULEX Kosowo w 2015 r. Pełniła funkcję Radcy Prawnego w Izbie Odwoławczej Międzynarodowego Trybunału Karnego (2016) oraz Izby Procesowej i Nadzwyczajnych Izb w Trybunałach Kambodży (2009-2011). Pracowała w różnym charakterze w Izbie Odwoławczej  Międzynarodowego Trybunału Karnego w latach 2004-2014. W 2003 r. rozpoczęła pracę w Międzynarodowym Trybunale Karnym jako członek komisji redakcyjnej Regulaminu Trybunału.

Pani Eckelmans jest autorką wielu publikacji  w dziedzinie międzynarodowego prawa karnego i jest członkiem zespołu koordynacyjnego niemieckojęzycznej grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa karnego od 2005 r.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski