Wojna na Ukrainie a ochrona praw dziecka – szkolenie 1 marca

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Sekcja Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zaprasza na szkolenie: Wojna na Ukrainie a ochrona praw dziecka – rola adwokatki i adwokata.

Szkolenie odbędzie się 1 marca w godzinach 18.00-20.00 na platformie zoom. (brak miejsc)

Przypominamy, ze szkelenia będa nagrane i udostępnione. O terminie i sposobie udostępnienia poinformujemy wkrótce.

Brak już wolnych miejsc. Szkolenie zostanie nagrane i udostępnione, o terminie i miejscu udostępnienia poinformujemy.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych aplikantek, aplikantów, adwokatek i adwokatów, w szczególności tych gotowych w najbliższym czasie udzielać pomocy pro bono osobom dotkniętym wojną w Ukrainie.

Szkolenie koncentruje się na zagadnienia dotyczących udzielania pomocy prawnej dzieciom. Będzie składać się z części wykładowej oraz praktycznej, podczas której zostaną omówione konkretne sytuacje, z którymi mierzą się dzieci.

Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie:

1. Przekroczenia granicy przez dziecko w towarzystwie jednego rodzica, krewnych, osób obcych lub samodzielnie,

2. Dziecka w procedurze ws. przyznania ochrony międzynarodowej i krajowej (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt tolerowany),

3. Dziecka w procedurze legalizacji pobytu (pobyt czasowy),

4. Prawa dziecka do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej – wybrane zagadnienia

5. Organizacji pozarządowych świadczących pomoc prawną, psychologiczną, integracyjną, mieszkaniową i językową dla migrantek i migrantów

Szkolenie poprowadzi adw. Justyna Wróbel, prowadząca kancelarię adwokacką Immigration Lawyer, specjalizuje się w prawie imigracyjnym i humanitarnym. Pracowała dla polskiego sektora pozarządowego świadcząc pomoc prawną dla migrantek i migrantów. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, polskich sądach i prokuraturach, jak również w pracy dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu prawa imigracyjnego i uchodźczego.

Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Rejestracja: (przejdź do strony rejestracji)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry