Wolne miejsca na konferencję Ochrona środowiska - prawo a rzeczywistość

Są jeszcze wolne miejsca na konferencję "Ochrona środowiska - prawo a rzeczywistość", która odbędzie się 5 października w Krakowie. Na konferencję zaprasza NRA oraz Komisja Praw Człowieka przy NRA.

Wykład wprowadzający wygłosi dr Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, pt. "Prawo do środowiska w XXI wieku. Czy jednostce potrzebne są regulacje międzynarodowe?".

Konferencja składać się będzie z dwóch paneli. Pierwszy poświęcony ma być prawu dotyczącemu ochrony środowiska. Z prelekcjami wystąpią prof. dr hab. Stanisła Ignacy Fiut z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - "Rozwój zrównoważony i ekosprawiedliwość"; adw. Karolina Kuszlewicz z izby warszawskiej - "Prawna ochrona zwierząt a ochrona środowiska - jak to działa w praktyce?"; r.pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, była kierownik wydziału w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - "Ochrona środowiska w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu".

Drugi panel poświęcony jest rzeczywistości w ochronie środowiska.

Adw. Agata Szafraniuk, prawniczka w fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi będzie mówiła na temat "Prawo ochrony przyrody czyli wołanie na puszczy", red. Adam Wajrak z "Gazety Wyborczej" powie nt. "Czy prawo może pomóc przyrodzie". Radca prawna Agnieszka Warso-Buchanan - "Prawo do czystego powietrza. Praktyka TSUE oraz sądów krajowych".

Konferencja odbędzie się w sali audytoryjnej Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie, początek o godz. 10, zakończenie godz. 14.00.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np. adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników).

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

(zobacz zaproszenie na konferencję)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry