Wolne miejsca na konferencję Ochrona środowiska - prawo a rzeczywistość

Są jeszcze wolne miejsca na konferencję "Ochrona środowiska - prawo a rzeczywistość", która odbędzie się 5 października w Krakowie. Na konferencję zaprasza NRA oraz Komisja Praw Człowieka przy NRA.

Wykład wprowadzający wygłosi dr Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, pt. "Prawo do środowiska w XXI wieku. Czy jednostce potrzebne są regulacje międzynarodowe?".

Konferencja składać się będzie z dwóch paneli. Pierwszy poświęcony ma być prawu dotyczącemu ochrony środowiska. Z prelekcjami wystąpią prof. dr hab. Stanisła Ignacy Fiut z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - "Rozwój zrównoważony i ekosprawiedliwość"; adw. Karolina Kuszlewicz z izby warszawskiej - "Prawna ochrona zwierząt a ochrona środowiska - jak to działa w praktyce?"; r.pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, była kierownik wydziału w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - "Ochrona środowiska w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu".

Drugi panel poświęcony jest rzeczywistości w ochronie środowiska.

Adw. Agata Szafraniuk, prawniczka w fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi będzie mówiła na temat "Prawo ochrony przyrody czyli wołanie na puszczy", red. Adam Wajrak z "Gazety Wyborczej" powie nt. "Czy prawo może pomóc przyrodzie". Radca prawna Agnieszka Warso-Buchanan - "Prawo do czystego powietrza. Praktyka TSUE oraz sądów krajowych".

Konferencja odbędzie się w sali audytoryjnej Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie, początek o godz. 10, zakończenie godz. 14.00.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np. adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników).

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

(zobacz zaproszenie na konferencję)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski