Wolne zawody prawnicze - konferencja we Wrocławiu

Konferencja naukowa z cyklu wolne zawody prawnicze, połączona z obchodami 100-lecia  Odrodzonej Adwokatury Polskiej odbędzie się 13 kwietnia we Wrocławiu.

Za udział w konferencji adwokatom przysługuje 5 punktów szkoleniowych.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9:00 w sali Unii Europejskiej, budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwszy panel nosi tytuł "Wolne zawody prawnicze w ocenie młodych".

Moderator: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Andrzej Grabiński
Paneliści: adw. dr Kamila Mrozek, Dziekan WPAE UWr prof. dr hab. Karol Kiczka, adw. dr Karol Rusin.

Przerwa kawowa (10:30-11:00)

Panel drugi (godz. 11:00-13:00) obejmować będzie dyskusję pod hasłem "Adwokatura w odbiorze społecznym."
Moderator: Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Sławomir Krześ
Paneliści: Prezes Zarządu PRELUDIUM Agencja PR sp. z o.o. Wrocław mgr Beata Butwicka, dr Zbigniew Chmielewski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz, członek zarządu Tomczak/Stanisławski Marketing sp. z o.o. Poznań mgr Marcin Tomczak, prof. dr hab. Robert Wiszniowski.

Przerwa kawowa (13:00-13:30)

Panel trzeci (godz. 13:30-15:00) nosi tytuł "Adwokatura czasu stanu wojennego".
Moderator: Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Sławomir Krześ
Paneliści: adw. Alina Lubczyńska, ks. Andrzej Dziełak, adw. Henryk Rossa, adw. Lech Adamczyk.

(zobacz na stronie ORA we Wrocławiu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry