Wolne zawody prawnicze - relacja z konferencji we Wrocławiu

Konferencja Naukowa z cyklu wolne zawody prawnicze, połączona z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, odbyła się 13 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwszy panel poświęcony był zagadnieniu: „Wolne zawody prawnicze w ocenie młodych”.

Adw. dr Kamila Mrozek przedstawiła wyniki interesujących badań dotyczących postrzegania roli samorządu adwokackiego przez adwokatów ze stażem zawodowym do 5 lat, w zestawieniu z poglądami adwokatów o wyższym stażu. Ze szczególnym zadowoleniem słuchacze przyjęli wystąpienie Dziekana WPAiE UWr. prof. dr. hab. Karola Kiczki, który stanowczo podkreślił rolę samorządów zaufania publicznego, zwłaszcza w świetle art. 17 Konstytucji i jednoznacznie opowiedział się przeciwko koncepcji aplikacji uniwersyteckiej. Adw. dr Karol Rusin zaprezentował koncepcję kształcenia młodych pokoleń adwokatów.

Prelegenci w panelu drugim: „Adwokatura w odbiorze społecznym” życzliwie, ale i otwarcie omówili społeczne postrzeganie Adwokatury. Prezes PRELUDIUM Agencji PR Beata Butwicka i dr Zbigniew Chmielewski zaproponowali siedem kroków budowania skutecznej marki prawniczej. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz podzielił się swoimi obserwacjami i doświadczeniami z adwokatami, jakich nabył jako wieloletni wiceprzewodniczący wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i biegły sądowy oraz biegły zakładu medycyny sądowej. Członek zarządu Tomczak/Stanisławski Marketing, Marcin Tomczak, przedstawił propozycje jak tworzyć i utrwalać pozytywny wizerunek Adwokatury. Prof. dr hab. Robert Wiszniowski przedstawił wyniki badań opinii publicznej, które wskazują na pozytywne postrzeganie Adwokatury i bardzo dobrą pozycję w grupie zawodów prawniczych.

Panel historyczny: „Adwokatura czasu stanu wojennego” zgromadził najwybitniejsze postaci tamtego okresu. Adw. Alina Lubczyńska zaprezentowała bardzo ciekawy wykład, poparty zgromadzonymi dokumentami, na temat genezy stanu wojennego oraz roli i postaw adwokatów w tamtym czasie. Adw. Henryk Rossa, mimo iż jest jednym z czołowych obrońców tego okresu, z charakterystyczną dla siebie skromnością opowiadał o innych, nie o sobie. Wystąpienie adw. Lecha Adamczyka miało treść, jak z filmu sensacyjnego – opowiedział o tym, jak ukrywał się przed aparatem bezpieczeństwa. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od gościa specjalnego tego panelu – twórcy Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego pod Czwórką, aktywnego współpracownika „Solidarności”, jednego z pomysłodawców cyklicznej Mszy za Ojczyznę – księdza Andrzeja Dziełaka, który podkreślił, że aktywnymi obrońcami w tamtym czasie było 5% adwokatów, ale nikogo z potrzebujących nie pozostawili oni bez pomocy.

W części dyskusyjnej słuchacze mówili, że młode pokolenie nie do końca zdaje sobie sprawę, jak trudne były to czasy i jak chlubną kartę zapisała w tamtym okresie Adwokatura. Zainspirowało to młode koleżanki i kolegów do projektu utworzenia komisji historycznej.

Podziękowania za zaangażowanie należą się: adw. Marcie Katarzynie Pater, adw. dr. Karolowi Rusinowi i adw. Pawłowi Wójcikowi LL.M – z Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Nad orgazniacja konferencji czuwał  adw. Leszek Rojek, sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

adw. Andrzej Grabiński i adw. Sławomir Krześ

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski