Wpływ pandemii Covid-19 na wymiar sprawiedliwości - konferencja 26-27 maja 2022

Międzynarodowa Konferencja pt. Wpływ pandemii Covid-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania odbędzie się 26 maja (Katowice) oraz 27 maja (Kraków) w formie hybrydowej. Do udziału zapraszają organizatorzy - Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Jagielloński. Jednym z partnerów konferencji jest Naczelna Rada Adwokacka.

Celem konferencji jest omówienie wpływu pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości, w tym analiza zmian dokonanych w europejskich systemach prawnych, a dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tych szczególnych warunkach.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu prowadzonego przez Uniwersytet Śląski, Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości UŚ finansowanego przez NAWA o tym samym tytule.  

W ramach konferencji będą trzy działy tematyczne. W pierwszym dniu - 26 maja 2022r. - dyskutowany będzie wpływ COVID19 na organizację i techniczne funkcjonowanie wymiarów sprawiedliwości w tym sądów międzynarodowych oraz wpływu COVID 19 na model postępowania cywilnego.

W drugim dniu - 27 maja 2022r. - dyskutowany będzie wpływ COVID 19 na postępowanie karne.

Podczas konferencji zaprezentowane zostanie w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych w Polsce oraz w wybranych krajach Europy.

Referenci postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pandemia stała się pretekstem do zmian w przepisach prawa, dokonają ich oceny przez pryzmat prawa do sądu oraz gwarancji rzetelnego procesu, wskażą w jaki sposób pandemia covid wpłynęła na praktykę oraz czy zmiany te mogą wejść na stałe do procesów sądowych.

Współorganizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Partnerami konferencji są Naczelna Rada Adwokacka, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet w Kijowie, IAJ oraz ODIHR/OSCE, Krajowa Izba Radców Prawnych.

Konferencja objęta jest patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. W konferencji uczestniczyć będą zagraniczni partnerzy z grantu oraz eksperci (Uniwersytet Wileński, Uniwersytet w Kijowie, Uniwersytet Compultense w Madrycie, Uniwersytet w Bergen).

Konferencja będzie miała formę hybrydową – częściowo będzie odbywała się zdalnie, a częściowo stacjonarnie (liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona).


Rejestracja zakończy się w dniu 22 maja 2022 r.

Szczegółowy program konferencji, formy i zasady udziału znajdują się na stronie: (przejdź do strony konferencji)

 

 

 

Poniżej link do zaplanowanej transmisji na YouTube

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry