Wprowadzenie do ochrony praw podstawowych - zapisy do 7 sierpnia

  • Jeszcze do 7 sierpnia trwają zapisy na zajęcia e-learningowe „Wprowadzenie do ochrony praw podstawowych” (Introduction to EU protection of fundamental rights).
  • Szkolenie jest bezpłatne.
  • Skierowane jest do adwokatów i aplikantów adwokackich zainteresowanych prawem UE.
  • Szkolenie jest elementem projektu „Fundamental Rights and Data Protection in EU Law” (Prawa podstawowe i ochrona danych w prawie Unii Europejskiej), który realizowany jest przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) i do którego włączyła się Naczelna Rada Adwokacka.

Projekt obejmuje:

  •     dwa wstępne moduły e-learningowe (poziom podstawowy)
  •     sześć zaawansowanych wydarzeń szkoleniowych stacjonarnych


„Wprowadzenie do ochrony praw podstawowych” (Introduction to EU protection of fundamental rights) to kolejny z modułów e-learningowych. Rejestracji można dokonać do 7 sierpnia br.

(przejdź do strony rejestracji na zajęcia)

Informacje o projekcie na stronie (przejdź do strony)

Osoby, które się zarejestrują, po zebraniu wszystkich zgłoszeń przez organizatora, otrzymają maila z powiadomieniem o utworzonych dla nich kontach. Po zalogowaniu się na koncie, dostęp do szkoleń dostępny będzie w sekcji „moje kursy”. Jedno nagranie video trwa 1 godzinę 40 minut, ponadto do kursu dodane są interaktywne ćwiczenia, których wykonanie nie powinno zająć dłużej niż godzinę.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Finansowanie projektu odbywa się ze środków Komisji Europejskiej. Nie jest wymagana znajomość języka obcego, szkolenia będą tłumaczone.

Za udział w szkoleniach przysługiwać będą punkty z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

W ramach całego projektu "Prawa podstawowe i ochrona danych w prawie Unii Europejskiej" zaplanowano w latach 2022-2023 organizację szkoleń w systemie modułowym, mających na celu przyczynienie się do efektywnego i spójnego stosowania prawa Unii Europejskiej poprzez prawidłowe rozumienie praw podstawowych Unii Europejskiej w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Szkolenia skierowane są do adwokatów i aplikantów adwokackich zainteresowanych prawem UE w szczególności w zakresie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (General Data Protection Regulation).

W projekt obok NRA zaangażowały się też: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Nacionaline Teismu Administracija z Litwy, Consejo General De La Abogacia Espanola w Hiszpanii.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry