„Współczesne systemy penitencjarne” - od kwietnia dyskusje w Olsztynie

I Olsztyńska Konferencja Penitencjarna „Współczesne systemy penitencjarne” zaplanowana została na 8 kwietnia br. Inaugurować będzie cykl spotkań naukowców i praktyków, poświęcony aktualnym problemom więziennictwa w Polsce oraz w innych państwach świata.

Celem konferencji jest zdiagnozowanie najpilniejszych potrzeb systemu więziennego oraz poszukiwanie adekwatnych rozwiązań, w szczególności dotyczących sposobów prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych. W centrum zainteresowania musi się także znaleźć model zarządzania jednostkami penitencjarnymi oraz metody klasyfikacji skazanych.

W ramach pierwszego spotkania organizatorzy chcą skupić uwagę na:

1/ przeludnieniu w zakładach karnych w Polsce i na świecie
2/ sposobach wykonywania kary pozbawienia wolności wobec tzw. sprawców niebezpiecznych
3/ sposobach prowadzenia resocjalizacji wobec kobiet
4/ sposobach prowadzenia resocjalizacji wobec osób z upośledzeniem umysłowym oraz
5/ prywatyzacji zakładów karnych.

Katedra Międzynarodowego Prawa Publicznego oraz Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej zaprasza do wzięcia udziału w konferencji. Zgłoszone referaty zostaną wydane w recenzowanej monografii.

(zobacz warunki zgłoszenia)

(wskazówki dla prelegentów)

(formularz rejestracyjny)

(strona główna konferencji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/