Współczesne zagrożenia demokracji - seminarium 3 lutego

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych” 3 lutego. Organizatorem Seminarium jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, działające przy Centrum Studiów Wyborczych na toruńskim Wydziale Prawa i Administracji. Naczelna Rada Adwokacka objęła seminarium honorowym patronatem.

Wydarzenie odbędzie się dnia 3 lutego 2022 r. za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Nabór abstraktów referatów trwa do 21 stycznia 2022 r., zaś jego wyniki zostaną ogłoszone uczestnikom 23 stycznia 2022 r. drogą mailową wraz z programem seminarium oraz instrukcjami logowania w aplikacji MS Teams.

Wymagania redakcyjne dla abstraktów:

- plik tekstowy w formacie PDF (do 350 słów);

- czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1.5;

- w tytule pliku prosimy o wskazanie imienia, nazwiska oraz afiliacji Autora (np. "Jan Kowalski, UMK.pdf");

- abstrakt prosimy przesłać na adres: sknelektor@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” to uczelniana organizacja studencka, do której zadań należy pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności studentów w zakresie szeroko pojętego prawa wyborczego. Inicjatywy podejmowane przez Koło nastawione są na popularyzację wiedzy związanej z problematyką wyborów, a także na sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczą i swobodną wymianę poglądów.

Kluczowym wydarzeniem, organizowanym cyklicznie w pierwszy czwartek lutego, stanowiącym naukowe obchody Światowego Dnia Wyborów (ang. Global Elections Day) jest Seminarium Naukowe, w ramach którego zaplanowano panel wystąpień teoretyków prawa wyborczego i praktyków wyborów oraz studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką wyborczą.

Dotychczas, w ramach Seminarium Naukowego z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów, w gronie ekspertów znaleźli się przedstawiciele wielu znamienitych instytucji zajmujących się tematyką prawa wyborczego, w tym m.in. Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Parlamentu Europejskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydarzenie rok rocznie skupia także rzeszę wybitnych teoretyków prawa wyborczego z wielu ośrodków akademickich w kraju, m.in. z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego czy Uniwersytetu Szczecińskiego.

(Link do wydarzenia na Facebooku)

 

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry