Współczesne zagrożenia demokracji - seminarium 3 lutego

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych” 3 lutego. Organizatorem Seminarium jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, działające przy Centrum Studiów Wyborczych na toruńskim Wydziale Prawa i Administracji. Naczelna Rada Adwokacka objęła seminarium honorowym patronatem.

Wydarzenie odbędzie się dnia 3 lutego 2022 r. za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Nabór abstraktów referatów trwa do 21 stycznia 2022 r., zaś jego wyniki zostaną ogłoszone uczestnikom 23 stycznia 2022 r. drogą mailową wraz z programem seminarium oraz instrukcjami logowania w aplikacji MS Teams.

Wymagania redakcyjne dla abstraktów:

- plik tekstowy w formacie PDF (do 350 słów);

- czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1.5;

- w tytule pliku prosimy o wskazanie imienia, nazwiska oraz afiliacji Autora (np. "Jan Kowalski, UMK.pdf");

- abstrakt prosimy przesłać na adres: sknelektor@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” to uczelniana organizacja studencka, do której zadań należy pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności studentów w zakresie szeroko pojętego prawa wyborczego. Inicjatywy podejmowane przez Koło nastawione są na popularyzację wiedzy związanej z problematyką wyborów, a także na sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczą i swobodną wymianę poglądów.

Kluczowym wydarzeniem, organizowanym cyklicznie w pierwszy czwartek lutego, stanowiącym naukowe obchody Światowego Dnia Wyborów (ang. Global Elections Day) jest Seminarium Naukowe, w ramach którego zaplanowano panel wystąpień teoretyków prawa wyborczego i praktyków wyborów oraz studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką wyborczą.

Dotychczas, w ramach Seminarium Naukowego z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów, w gronie ekspertów znaleźli się przedstawiciele wielu znamienitych instytucji zajmujących się tematyką prawa wyborczego, w tym m.in. Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Parlamentu Europejskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydarzenie rok rocznie skupia także rzeszę wybitnych teoretyków prawa wyborczego z wielu ośrodków akademickich w kraju, m.in. z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego czy Uniwersytetu Szczecińskiego.

(Link do wydarzenia na Facebooku)

 

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski