Współpraca i integracja – odbyło się spotkanie samorządów

Spotkanie Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbyło się 11 kwietnia w Łodzi. Hasłem było „Współpraca i integracja”.

Spotkanie w Teatrze Rozrywki Lutnia otworzył adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi a zarazem przewodniczący Porozumienia Samorządów. Podkreślił, że występujące zagrożenia bytu prawnego i ekonomicznego samorządów wymagają wspólnych działań i prezentacji argumentów przemawiających za utrzymaniem samorządów zawodowych. Tej też problematyce był poświęcony wykład adw. dr hab. prof. UŁ Justyny Jurewicz. Podkreślała ona, że partie polityczne nie mają koncepcji samorządów zawodowych i nie interesują się ich działalnością oraz ich istnieniem. Gromadzone informacje na temat samorządów zawodowych i rzekomo pozytywnego znaczenia deregulacje przysłaniają konstytucyjny obowiązek pieczy nad zawodami regulowanymi, jaki został powierzony tym samorządom. Prelegentka podkreślała niezrozumiałe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, treścią którego akceptuje się ustawy o znoszeniu poszczególnych samorządów.

W kolejnej części spotkania adw. Andrzej Malicki, reprezentujący NRA, przywitał przybyłych przedstawicieli środowisk adwokackiego, lekarskiego, lekarzy weterynarii, biegłych rewidentów, pielęgniarek, położnych, radców pranych, komorników, diagnostów laboratoryjnych. Zapowiedział też występ zespołu „Skaldowie”. W trakcie koncertu dedykowano utwory poszczególnym przedstawicielom zawodów zaufania publicznego, pamiętając także o ofiarach katastrofy lotniczej w Smoleńsku, wśród nich o adw. Joannie Agackiej-Indeckiej, ówczesnej prezes NRA.

adw. Andrzej Malicki, członek NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/