Wykład „Konstrukcja apelacji w sprawach karnych” na e-Palestra

Nagranie wykładu „Konstrukcja apelacji w sprawach karnych” sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Dariusza Świeckiego, jest dostępne na e-Paletrze.

Wykład został zarejestrowany 24 września w ramach dodatkowych zajęć dla 1. roku aplikantów adwokackich. Wirtualne zajęcia zorganizowała Komisja Aplikacji Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Nagranie wykładu jest dostępne na portalu e-Palestra, dla adwokatów i aplikantów adwokackich po zalogowaniu.

(przejdź do linku z wykładem)

Dariusz Świecki jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji; sędzią Sądu Najwyższego, przewodniczącym Wydziału I Izby Karnej Sądu Najwyższego. Pan sędzia jest również autorem wielu publikacji naukowych, w tym m.in. monografii „Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo” oraz redaktorem komentarza do Kodeksu Postępowania Karnego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry