Wykład nt. ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki, wyzwania i problemy”.

Wykład nagrany przez adw. dr. Piotra Karlika z Uniwersytetu Adama Mickiewicza będzie stale dostępny na e-palestrze od 24 listopada 2021 r. https://palestra.pl/pl/e-palestra/

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego. Czas trwania: 180 min.

W przypadku nieposiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji. Aby to wykonać należy pod linkiem https://palestra.pl/pl/zaloguj wybrać przycisk „Rejestracja” i zgodnie z wyświetlaną informacją uzupełnić wskazane pola. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z biurem ORA celem zweryfikowania czy wpisywane dane są tożsame z danymi dostępnymi w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury, a tym samym w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. W przypadku aktualizacji danych dostęp do portalu Palestry będzie dostępny następnego dnia.

Więcej informacji o portalu Palestra, w tym jak można uzyskać punkty szkoleniowe w tym serwisie, znajduje się na stronie: https://palestra.pl/pl/faq

Na szkolenia zaprasza adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry