Wykład online: Europejski Nakaz Aresztowania – prawa osób poszukiwanych

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Instrumenty EU dotyczące współpracy w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw proceduralnych. Temat kolejnego wykładu - „Europejski Nakaz Aresztowania – prawa osób poszukiwanych.”

Wykładowca:

Dr Matylda Pogorzelska – adwokat, obecnie pracuje w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zajmuje się prawem dostępu do sprawiedliwości osób podejrzanych i oskarżonych a także pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Kierownik projektów badających przestrzeganie praw proceduralnych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wcześniej – asystent sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu i tłumacz publikacji Rady Europy dotyczących praw człowieka.
Bogate Doświadczenie w prowadzeniu wykładów i szkoleń – między innymi w:  Uniwersytecie w Białymstoku, Okręgowej Izbie Adwokackiej w Białymstoku, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, European Judicial Training Network (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości), Europejskiej Akademii Prawa (ERA), Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Agencji Europejskiej promującej szkolenia w dziedzinie ścigania (CEPOL).


Czas trwania: 120 min.

Szkolenie odbędzie  się w dniu 1 lutego 2023 r. w godz. 18.00-20.00

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem: 

https://nra.e-soa.pl/szkolenia/addZgloszeniaBPClient/17/17W celu rejestracji prosimy o wybranie przycisku Jestem członkiem adwokatury a następnie zalogowanie się do Panelu Adwokata. W przypadku braku konta w Panelu prosimy użyć funkcji Pierwsze logowanie dostępnej na dole wyświetlonej strony.

Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym najpóźniej w dniu wykładu.

Zapisy na wykład przyjmujemy do dnia 31.01.2023 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestraZ wyrazami szacunku

adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry