Wykład prof. De Palo o skutecznej mediacji

Ministerstwo Gospodarki zaprasza na spotkanie z profesorem Giuseppe De Palo pod hasłem “Skuteczna mediacja: jak doprowadzić do porozumienia w biznesie?”. Odbędzie się ono 27 kwietnia w Warszawie.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk mających wpływ na kształt prawa w zakresie ADR, mediatorów, przedstawicieli środowiska sędziowskiego oraz pełnomocników procesowych (adwokatów i radców prawnych).

W trakcie spotkania profesor De Palo opowie o swoich wieloletnich, międzynarodowych doświadczeniach związanych z mediacją, a także przedstawi korzyści płynące z polubownego rozwiązywania sporów. Uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego udziału w dyskusji.

Profesor Giuseppe De Palo jest prezesem oraz jednym z założycieli ADR Center, jednej z największych organizacji zajmujących się polubownymi metodami rozwiązywania sporów w UE (ponad 3000 mediacji rocznie). Jest również mediatorem (od 1998 r.), który przeprowadził ponad 750 mediacji.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia w godzinach 9.00 - 11.00 w budynku głównym Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech KrzyŜy 3/5 (Sala pod kopułą – wejście od ulicy Wspólnej).

 

(zobacz zaproszenie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry