Wykład prof. Piotra Tulei nt. roli adwokatów, prokuratorów i sędziów w dobie kryzysu konstytucyjnego

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie zaprasza na wykład prof. Piotra Tulei, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pt. "Czy obecnie można traktować Konstytucję poważnie? Rola Adwokatów, Prokuratorów i Sędziów w dobie kryzysu konstytucyjnego".

Wykład odbędzie się 14 lutego br.godz. 19:15  w Klubie Adwokackim w Krakowie im.adw. Janiny Ruth Buczyńskiej. Wykład zaliczany do obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów - 2 pkt.

(zobacz plakat)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry