"Wykroczenia i wybryki zawodowe - czy sąd polubowny jest rozwiązaniem?" - debata 8 listopada

  • Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Etyki NRA i Komisja Wizerunku NRA zapraszają na kolejną debatę z cyklu "Usługi prawne odNowa".
  • Druga, zatytułowana "Wykroczenia i wybryki zawodowe - czy sąd polubowny jest rozwiązaniem?" będzie poświęcona kwestiom odpowiedzialności dyscyplinarnej w kontekście polubownego rozwiązywania sporów.
  • Debata transmitowana na profilu NRA na Facebooku i na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube rozpocznie się 8 listopada o godz. 19.00.

W dyskusji wezmą udział:
- adw. Monika Tomiak - Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej, Członkini Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu przy NRA,
- adw. Wojciech Gryboś - Członek Komisji Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, z-ca prezesa Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej,
-adw. Maciej Durbas, doktor nauk prawnych UJ, LL.M. (Wiedeń, Hongkong), arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Dyskusję będzie moderować adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka, mediator, delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

To ważny i potrzebny temat w dyskusji dotyczącej odpowiedzialności dyscyplinarnej i sposób rozwiązywania sporów. Czy obecna procedura spełnia oczekiwania? Czy istnieją propozycje rozwiązań, które w sposób szybszy i bardziej satysfakcjonujący dla stron zaistniałego sporu przyczynią się do jego rozwiązania i tym samym wzmocnienia zaufania do zawodu adwokata?


Tradycyjnie już zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji w komentarzach transmisji.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski