Wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI w. - konferencja


„Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka prawa” to temat ogólnopolskiej konferencji, zaplanowanej na 18 maja br. w Warszawie. 

Prelegenci Konferencji skupią się na przedstawieniu praktycznych zagadnień, dotyczących praw własności intelektualnej: eksterytorialnego charakteru Internetu, zasad jednolitego rynku, swobodnego przepływu towarów i usług w Unii Europejskiej, terytorializmu praw własności intelektualnej. Współczesny prawnik musi bowiem posiadać nie tylko wiedzę stricte prawniczą, ale także orientować się w zagadnieniach związanych z najnowszymi trendami technologicznymi i ich umiejscowieniem w prawie, a co najważniejsze, odpowiadać na potrzeby klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach, w tym tylko w Internecie. Te i inne kwestie będą przedmiotem prezentacji oraz dyskusji podczas Konferencji.

Najważniejsze tematy:

- Pojęcie komunikowania utworu publiczności w orzecznictwie TS UE i jego znaczenie dla prawa polskiego;

- Przegląd aktualnych inicjatyw unijnych w dziedzinie prawa własności przemysłowej oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;

- Przegląd aktualnych inicjatyw unijnych w dziedzinie prawa autorskiego;

- Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie na przykładzie tzw. „pośrednich” naruszeń praw autorskich;

- Terytorializm praw własności intelektualnej w aspekcie jednolitego rynku;

- Jurysdykcja sądów zagranicznych w sprawach z udziałem polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem prawa patentowego i jednolitego patentu europejskiego;

- Terytorializm a organizacje zbiorowego zarządu – one stop shop w świetle dyrektywy o zbiorowym zarządzie.

Prelegentami konferencji będą: prof. dr hab. Elżbieta Traple, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Paweł Podrecki, dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, dr Piotr Kostański, dr Tomasz Targosz, dr Anna Tischner, dr Piotr Wasilewski.

Konferencję zaplanowano na 18 maja w Centrum Konferencyjnym „Zielna”, ul. Zielna 37 w Warszawie.

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Pytania należy kierować do Pauliny Lelek: ipconference2016@traple.pl lub pod numerem telefonu: 516 175 909

(zobacz program konferencji)

(zobacz formularz zgłoszeniowy)

(zobacz plakat)

(zobacz ofertę noclegową)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/