Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom – kurs HELP Rady Europy

Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych wraz z Sekretariatem Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zaprasza do udziału w kursie „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”. Kurs online potrwa od 3 grudnia do 31 marca. Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs do 30 listopada.

Poniżej publikujemy szczegółowe informacje.

 

Termin spotkania wstępnego online: 3 grudnia 2020 r., godz. 10:00 – 13:00

Czas trwania kursu online: 3 grudnia 2020 r. – 31 marca 2020 r.

Uczestnicy: adwokatki i adwokaci, radcowie i radczynie prawne

Liczba uczestników: 38 osób

Termin zgłoszeń: 29 listopada 2020 r.

Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs: 30 listopada 2020 r.

Język roboczy: polski

Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych wraz z Sekretariatem Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zaprasza do udziału w kursie „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”.

O kursach HELP

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Kurs „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”

Kurs koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony praw dziecka w postępowaniach sądowych i administracyjnych, dotyczących spraw rodzinnych, migranckich, karnych, a także na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polska adaptacja zawiera odniesienia do prawa i orzecznictwa krajowego. Kurs składa się z m.in. z modułów: postępowania sądowe i inne, największe wyzwania związane z interakcją z dziećmi w wymiarze sprawiedliwości, interdyscyplinarność, pozbawienie wolności, przemoc wobec dzieci, migracja i azyl.

Koszt kursu pokrywa w całości Rada Europy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Tutorkami kursu są:

Adw. Monika Horna-Cieślak – specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej dzieciom doświadczającym przemocy, w tym przemocy seksualnej. Przez wiele lat współpracowniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorka programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”. Laureatka plebiscytu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019.

Adw. Anna Mazurczak – certyfikowana tutorka programu HELP Rady Europy, info-point programu HELP Naczelnej Rady Adwokackiej. Członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnej i ochronie praw osób LGBT.

Zgłoszenia adwokatów i adwokatek – zgłoszenia należy przesłać w terminie do 29 listopada 2020 r. adw. Annie Mazurczak, która pełni funkcję info-point programu HELP na adres mazurczak.a@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać:

  • Imię i nazwisko,
  • kontakt mailowy i telefoniczny,
  • doświadczenie w sprawach ochrony praw dziecka,
  • możliwość przekazywania wiedzy zdobytej podczas kursu innym osobom wykonującym zawody prawnicze,
  • oczekiwania wobec kursu.

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 38 osób.

Kryteria doboru uczestników:

  • Obowiązkowy jest udział w spotkaniu wstępnym 3 grudnia 2020 r.
  • Wymagana jest minimalna znajomość języka angielskiego – tak, żeby zrozumieć prezentację po angielsku.
  • Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsca, pierwszeństwo będzie udzielane osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).

Pytania – proszę kierować do adw. Anny Mazurczak, mazurczak.a@gmail.com.

O programie HELP

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry