Wyrok łączny - szkolenie online Centrum wiedzy eksperckiej UŁ

Centrum Wiedzy Eksperckiej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na szkolenie online nt. "Wyroku łącznego". Odpłatne szkolenie odbędzie się 8 grudnia br.

Szkolenie - w wymiarze godzinowym od 9.00 do 13.00 - poprowadzi dr Michał Błoński, doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca KSSiP, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego oraz prawa wykroczeń.  Specjalizuje się w prawie dowodowym, środkach przymusu, postępowaniu przed sądem I instancji, wyroku łącznym.

Cel szkolenia to poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu instytucji wyroku łącznego przez pryzmat postępowania przed sądem I i II instancji, w inicjowania i zaskarżania wyroku łącznego. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładu połączonego z rozwiązywaniem kazusów.

Szkolenie przeznacozne jest dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

 

Program, warunki uczestnictwa i forma zgłoszeń na stronie szkolenia (przejdź do strony szkolenia)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry