XV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 16 maja

W ramach XV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego 16 maja w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reguły intertemporalne w prawie karnym”, organizowana przez Katedrę Prawa Karnego WPiA UKSW.

Wśród prelegentów znalazł się adw. prof. dr hab. Piotr Kardas z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który wygłosi wykład pt. Mechanizmy redukcyjne przy wielości przestępstw a kolizja ustaw w czasie. 

Program:

10.00 – 10.15: Oficjalne otwarcie konferencji

10.15 – 10.40: Dr hab. Ryszard Dębski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego – Zasada lex retro non agit w prawie karnym materialnym

10.40 – 11.05: Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – O konsekwencjach zmiany ustawy w czasie popełniania czynu zabronionego

11.05 – 11.30: Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – Reguły intertemporalne w prawie karnym procesowym

11.30 – 12.00: Przerwa na kawę

12.00 – 12.25: Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sędzia Sądu Najwyższego – Reguły intertemporalne a środki zabezpieczające i środki kompensacyjne

12.25 – 12.50: Prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Mechanizmy redukcyjne przy wielości przestępstw a kolizja ustaw w czasie 

12.50 – 13.15: Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Reguły intertemporalne w prawie karnym wykonawczym

13.15 – 14.30: Przerwa na lunch

14.30 – 16.30: Dyskusja

16.30: Podsumowanie, zamknięcie konferencji

Obrady XV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego odbędą sięw Auli Głównej im. ROBERTA SCHUMANA budynku „AUDITORIUM MAXIMUM” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 180 złotych.

(zobacz zasady udziału w Kolokwium)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry