XVIII Bielańskie Kolokwia Karnistyczne 15 grudnia

Ostatnio wprowadzone oraz zapowiadane zmiany w Kodeksie karnym z perspektywy racjonalnej polityki kryminalnej to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która zaplanowano w formie webinarium na 15 grudnia br., w ramach XVIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Zgłoszenia można wysyłać do 8 grudnia.

Obrady XVIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego odbędą się 15 grudnia 2021 roku w formie webinarium (link do spotkania zostanie przesłany w tygodniu poprzedzającym termin konferencji). Każdy z uczestników będzie miał możliwość zdania pytania w formie pisemnej lub ustnie.  

Opłata konferencyjna wynosi 40 złotych. W ramach tej opłaty każdy z uczestników otrzyma także przesłane pocztą zaświadczenie o udziale w konferencji. Opłata nie obejmuje monografii „Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe.” pod red. J. Majewskiego (Warszawa 2021), zawierającej pokłosie zeszłorocznego XVII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Monografia będzie dostępna na stronie Wydawnictwa UKSW.

Szczegółówy program, formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa na stronie konferencji (przejdź do strony konferencji)

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry