Zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji kpk – konferencja

Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego - to temat konferencji naukowej, która odbędzie się 25 września br. w Krakowie. Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 5 września. 

Organizatorzy konferencji naukowej wychodzą z założenia, że wśród spornych i szeroko dyskutowanych kwestii nowelizacji Kodeksu postępowania karnego niepoślednie miejsce zajmują kontrowersyjne zagadnienia postępowań uregulowanych w Dziale XII kpk, zwłaszcza odszkodowania za niesłuszne skazanie etc. oraz wyroku łącznego. Kwestie te będą tematem pogłębionej dyskusji podczas konferencji 25 września na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

(zobacz szczegółówy program)

Koszt udziału w konferencji wynosi 150 złotych (aplikanci, doktoranci i studenci – 75 złotych). Płatność na konto bankowe: 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484, w tytule wpłaty proszę koniecznie zawrzeć następujące informacje: Konferencja 25 września 2015 r., Imię i Nazwisko, Instytucja

Płatności proszę dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na konferencję, nie wcześniej, niż 1 września 2015 r.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry