Zaproszenie do praktyk-stażu w niemieckich kancelariach

Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ) we współpracy z Niemiecką Federalną Izbą Adwokacką (Bundesrechtsanwaltskammer) oraz Stowarzyszeniem Prawników Niemieckich (Deutscher Anwaltverein) zapraszają do udziału w programie praktyk/stażu dla prawników.

Termin praktyk/stażu: 23 sierpień - 29 wrzesień 2018 roku.

O staż mogą się ubiegać młodzi prawnicy (poniżej 35 roku życia), zajmujący się prawem cywilnym i handlowym. Mile widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe, o staż mogą się również ubiegać osoby na ostatnim roku aplikacji. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. O staż nie mogą ubiegać się prawnicy, którzy pracują w niemieckiej kancelarii prawnej.

Wymagania formalne:

Wnioskodawcy ubiegający się o udział w programie muszą złożyć do IRZ następujące dokumenty:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (wyłącznie formularze zgłoszeniowe wypełnione na komputerze zostaną zaakceptowane) (pobierz formularz),

- jedno zdjęcie paszportowe (kolorowe zdjęcie z dobrą rozdzielczością), które może być umieszczone na formularzu zgłoszeniowym lub przesłane osobno (wymagany format JPEG),

- życiorys w języku niemieckim (napisany komputerowo) zawierający pełny adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną do IRZ na adres vitzthum@irz.de do dnia 28 marca 2018 roku. Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów aplikacyjnych dodatkowo pocztą. Niekompletne dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

(zobacz program stażu w j. niemieckim)

(zobacz program stażu w języku angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry