Zaproszenie do Szkoły Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna

  • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza prawników gotowych zaangażować się w obronę praw cudzoziemców pozbawionych wolności ze względów migracyjnych do "Szkoły Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna".

  • Szkoła oferuje możliwość rozwijania wiedzy i kompetencji w zakresie litygacji strategicznej oraz praw osób migrujących umieszcoznych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

  • Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej objęła patronat honorowy nad Szkołą.

  • Zgłoszenia przyjmowane są do 1 stycznia 2023 r., udział w Szkole jest bezpłatny.

 

Celem Szkoły jest przygotowanie praktyków prawa do litygacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jak również do postępowań przed polskimi sądami w sprawie zadośćuczynienia za niesłuszne pozbawienie wolności cudzoziemców.  Uczestnicy i uczestniczki Szkoły w trakcie jej trwania otrzymają kompleksowe wsparcie mentoringowe przy inicjowaniu i prowadzeniu ww. spraw.

Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa będzie trwała 8 miesięcy. W okresie styczeń – maj 2023 r. odbędzie się 11 wykładów w formule online.  W dniu 28 marca 2023 r. uczestnicy i uczestniczki wezma udział w spotkaniu w Warszawie oraz wykładzie dr. hab. Adama Bodnara. W ramach Szkoły uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość udzielania bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom umieszczonym w ośrodku detencyjnym. Ponadto zapewnione będą grupowe i indywidualne konsultacje z doświadczonymi prawnikami i prawniczkami.

Za udział w Szkole doskonalenia praktyków prawa adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci mogą otrzymać po 2 punkty szkoleniowe za udział w każdym z wykładów (łącznie 24 punkty za udział we wszystkich wykładach).

Zgłoszenia przyjmowane są do 1.01.2023 za pomocą linku: (przejdź do formularza zgłoszeń)

Liczba miejsc ograniczona. Z wszystkimi osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa organizatorzy skontaktują się  drogą mailową najpóźniej do 8.01.2023.

Zaproszenie skierowane jest do aplikantów/aplikantek, adwokatów/adwokatek, a także osób pracujących w organizacji pozarządowej udzielającej lub planującej udzielać porad prawnych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Udział w Szkole jest bezpłatny, organizatrozy pokrywają koszty związane ze spotkaniem uczestników   i uczestniczek w Warszawie oraz koszty wyjazdów do ośrodka detencyjnego.

 

(czytaj program)

(zaproszenie w formacie pdf)

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry