Zaproszenie na II Kongres Zamówień Publicznych


Naczelna Rada Adwokacka objęła patronatem II Kongres Zamówień Publicznych OnLine, który odbędzie się 16 kwietnia w godz. 9.00-16.00.

Od 1 stycznia 2021 r., po długim okresie vacatio legis, zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja zastąpiła ustawę, która była wielokrotnie nowelizowana, straciła na swojej aktualności i spójności.

Wobec obecnej ustawy formułowanych jest wiele oczekiwań, w tym środowiska biznesu, samorządu terytorialnego, ale przede wszystkim prawniczego. Obecnie obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych to pod wieloma względami akt uwzględniający biznesowe spojrzenie na zamówienia publiczne, ale przede wszystkim niosący wiele nowych, nieznanych do tej pory zamówieniom publicznym instytucji.

Jak interpretować nowe przepisy? Jaką optykę na ich stosowanie zamierzają przyjąć organy kontrolne? Jakie problemy z praktycznym stosowaniem rodzi nowa ustawa po pierwszych miesiącach jej obowiązywania? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą organizatorzy i uczestnicy w trakcie Kongresu.   

Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Celem Organizatora - Spółki Open Nexus jest popularyzacja wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.

Zapisz się

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski