Zaproszenie na III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka

Instytut Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka „Prawa człowieka - bezpieczeństwo – stosunki międzynarodowe”. Patronat nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka.

Kongres adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką praw i wolności człowieka: naukowców, działaczy organizacji pozarządowych, studentów, przedstawicieli środowisk zawodowych, w których potrzebna jest wiedza na ten temat.

Problematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną praw człowieka, kwestiami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, komunikacją międzynarodową i międzykulturową oraz stosunkami międzynarodowymi.

czytaj program ramowy

czytaj program (19.10)

czytaj program (20.10)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry