Zaproszenie na III Polsko-Ukraińskie Szkolenia Adwokatów

Tematyka uchodźctwa w Unii Europejskiej będzie poruszona podczas seminarium w ramach III Polsko-Ukraińskiego Szkolenia Adwokatów. Spotkanie odbędzie się 4 grudnia w Łodzi.

Uczestnicy seminarium będą starali się znaleźć zastosowania prawne mające pomóc w rozwiązaniu problemu uchodźctwa w Europie.

Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń  i nawiązania kontaktów zawodowych z adwokatami ukraińskimi. Po raz drugi bowiem adwokaci z Ukrainy wezmą udział szkoleniu organizowanym przez NRA i Radę Adwokatów miasta Kijowa. Gościem spotkania będzie Inna Rafalska, przewodnicząca Rady Adwokatów miasta Kijowa.

Osoby, którym zależy na poruszeniu konkretnych tematów podczas seminarium, proszone są o przesyłanie pytań lub tematów na adres j.szczepaniak@dsj-legal.pl do 2 grudnia br.

Seminarium rozpocznie się 4 grudnia o godzinie 10.00 w Instytucie Europejskim w Łodzi, ul. Piotrkowska 262. Zakończenie planowane jest na godz. 17.00. O godz. 18.00 natomiast, w siedzibie ORA w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 199, odbędzie się uroczystość zakończenia szkolenia.   

Za udział w seminarium adwokaci otrzymają 6 punktów szkoleniowych w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego.

Na wydarzenie zapraszają adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi oraz koordynatorzy NRA ds. współpracy z Adwokaturą Ukrainy: adw. Justyna Mazur, adw. Jarosław Szczepaniak i adw. Piotr Osiewacz.

Czytaj list organizatorów

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry