Zaproszenie na konferencję do Tirany

W Tiranie 30 września odbędzie się seminarium zorganizowane przez albański samorząd adwokacki i CCBE.

Przedmiotem dyskusji będą podstawowe wartości w zawodzie prawnika i ich egzekwowanie, a także organizacja szkoleń aplikanckich i szkoleń z zakresu obowiązkowego doskonalenia zawodowego i stosowanie nowych metod szkoleniowych.

W trakcie seminarium przewidziana jest prezentacja raportu Banku Światowego dotyczącego wyników analizy porównawczej izb adwokackich w wybranych krajach UE i Serbii. Celem raportu jest przyjrzenie się zasadom funkcjonowania izb, w tym wymogom stawianym przy naborze, kompetencjom decyzyjnym i administracyjnym samorządów, postępowaniu dyscyplinarnemu oraz stosunkom między izbami.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele Rady Europy. Przewidziana jest również prezentacja programu „Human Rights Education for Legal Professionals” (HELP).

Szczegółowy program opublikujemy wkrótce.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/