Zaproszenie na konferencję dotyczącą zmian legislacyjnych w k.p.k. i k.p.c.

Najnowsze zmiany legislacyjne, szczególnie w k.p.k. i k.p.c” to temat konferencji organizowanej przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw.  W. Bayera, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja odbędzie się 16 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11b, aula nr 5.

W programie przewidziano wystąpienie adw. Jana Kuklewicza na temat ustawy o biegłych sądowych, adw. Marcina Imiołka, który poruszy temat reformy systemu sądowej kontroli administracji publicznej w świetle ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zaś adw. prof. Piotr Kruszyński i adw. dr hab. Monika Zbrojewska zreferują najnowsze zmiany w k.p.k.

Za udział w konferencji adwokaci otrzymają 5 punktów szkoleniowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z sekretariatem OBA – tel. 22 621 44 12 e-mail: oba@nra.pl Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja br. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zobacz szczegółowy program

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/