Zaproszenie na konferencję dotyczącą zmian legislacyjnych w kpk

Proces karny w świetle najnowszych zmian prawnych. Część I – postępowanie przygotowawcze i postępowanie przed sądem I instancji” to temat konferencji organizowanej przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw.  W. Bayera, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja odbędzie się 21 października br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11b, aula nr 5.

W programie przewidziano wystąpienie prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego, dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz adw. dr hab. Szymona Pawelca, sekretarza Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Za udział w konferencji adwokaci otrzymają 5 punktów szkoleniowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z sekretariatem OBA – tel. 22 621 44 12 e-mail: oba@nra.pl Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/