Zaproszenie na Konferencję Edukacyjną

III Konferencja Edukacyjna odbędzie się w dniach 4-5 października br. w Bydgoszczy (Focus Hotel Premium Pod Orłem).

W ramach konferencji odbędą się warsztaty z komunikacji niewerbalnej oraz pracy z grupą, w tym metody radzenia sobie z trudnym audytorium. Ponadto odbędzie się wykład adw. dr Łukasza Kodłubańskiego pt.: „Metodyka prowadzenia akcji edukacyjnych” oraz dyskusja na temat roli komisji edukacji prawnej NRA we wspieraniu działań edukacyjnych izb adwokackich.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich zainteresowanych tematyką edukacyjną, a szczególnie do członków izbowych komisji edukacji prawnych. Warsztaty poprowadzą dr Konrad Maj i Zbigniew Jankowski.

Konferencję organizuje Komisja Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak organizator nie pokrywa kosztów noclegu.

czytaj szczegóły

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry