Zaproszenie na konferencję nt. prawa rodzinnego

VI Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. "Prawo rodzinne", odbędzie się 5 listopada 2020 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Jak co roku, równocześnie z panelem głównym Konferencji odbędzie się panel skierowany do aplikantów, studentów i doktorantów, podczas którego zainteresowane osoby będą miały możliwość zaprezentowania swojego wystąpienia w tematyce prawa rodzinnego. Prelegenci w panelu aplikanckim, studenckim i doktoranckim zostaną wyłonieni w drodze konkursu.

Aplikanci, studenci i doktoranci zainteresowani wystąpieniem z referatem podczas Konferencji proszeni się o przygotowanie abstraktu zawierającego max. 500 słów oraz nadesłanie go w formacie PDF wraz z kartą zgłoszeniową na adres: piakonferencja@gmail.com, w terminie do dnia 30 września 2020 roku.

Regulamin udziału w Konkursie na wystąpienie dostępny jest na stronie https://www.adwokatura.gdansk.pl/upload/files/konferencja/2020/regulamin_konkursu_dla_apl_stud_i_dokt.doc

Organizatorem Konferencji jest Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Patronaty honorowe nad Konferencją objęli m.in. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Gdańska, Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych oraz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.

Więcej informacji na temat Konferencji znaleźć można na stronie internetowej: www.adwokatura.gdansk.pl oraz na facebooku.

czytaj ogłoszenie

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry