Zaproszenie na kurs dot. transgranicznych spraw cywilnych

Akademia Prawa Europejskiego (ERA) zaprasza do udziału w letnim kursie dotyczącym transgranicznych spraw cywilnych, który odbędzie się w dniach 2 -6 lipca 2018 roku w Trewirze.

Kurs, prowadzony w języku angielskim, przybliży temat transgranicznych sprawach cywilnych w ostatnich orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zostaną przedstawione i przeanalizowane wszystkie odpowiednie instrumenty UE w tej dziedzinie, zarówno w drodze wykładów, jak i studiów przypadku.

Kluczowe tematy:

  • Który sąd jest właściwy?
  • Doręczanie dokumentów i przeprowadzanie dowodów
  • Transgraniczne egzekwowanie wyroków
  • Specyficzne procedury, które pomagają w uzyskaniu wyroku za granicą szybciej i łatwiej
  • Zamrożenie środków na rachunkach bankowych za granicą
  • Umowy międzynarodowe i delikty
  • Alternatywne i internetowe rozstrzyganie sporów

Kurs skierowany jest do praktyków prawa chcących pogłębić wiedzą nt. instrumentów europejskiego prawa cywilnego i metodami transgranicznego odzyskiwania długów w UE i poza nią.

Uczestnicy będą mieli również możliwość uczestniczenia w przesłuchaniu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Zobacz dokładny program

Więcej informacji o tym wydarzeniu 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry