Zaproszenie na studia podyplomowe z mediacji

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie, we Wrocławiu i w Opolu zaprasza adwokatów na studia podyplomowe z mediacji sądowych i pozasądowych.

Jest to możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu mediacji rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych, które znajdują się w programie proponowanych studiów. Zajęcia są prowadzone przez praktyków - czynnych mediatorów z wykształceniem prawniczym i psychologicznym, wśród których są mediatorzy Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora oraz możliwość uzyskania wpisu na listę stałych mediatorów sądowych na terenie całego kraju. Uprawniają również do prowadzenia szkoleń z mediacji i negocjacji.

(czytaj szczegóły studiów podyplomowych z mediacji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry