Zaproszenie na warsztat w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi


"Ustawodawstwo i praktyki w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, a zagrożenia dla praw człowieka" to temat warsztatu, na który zapraszają Komisjia Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Amnesty International 25 listopada w Warszawie. 

Ekspertka Amnesty International, Julia Hall, zaprezentuje przegląd trendów legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi w kilkunastu krajach Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie skierowana na: polską ustawę antyterrorystyczną, niekorzystne dla praw człowieka praktyki stosowane podczas stanu wyjątkowego we Francji, specjalny reżim dla podejrzanych o terroryzm oraz osób skazanych za terroryzm w Holandii, praktyki stosowane w Wielkiej Brytanii, zagrożenia dla tajemnicy adwokackiej i relacji adwokat - klient, wykorzystywanie ustawodawstwa antyterrorystycznego przeciwko uchodźcom na Węgrzech.

Główny materiał źródłowy wykładu stanowić będzie raport Amnesty International, opublikowany w styczniu 2017 r.: "Dangerously Disproportionate: The Ever-Expanding National Security State in Europe"/ „Niepokojąco nieproporcjonalne: coraz szerszy zakres bezpieczeństwa narodowego w Europie” (zobacz raport)

Badacze Amnesty International w biurach w państwach członkowskich UE oraz w Międzynarodowym Sekretariacie w Wielkiej Brytanii zbierali informacje na temat zmian w ustawodawstwie, wprowadzonych często w trybie przyspieszonym, w 14 państwach: Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Polsce, Słowacji, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Niektóre państwa zostały ujęte we wszystkich rozdziałach raportu, inne tylko w jednym lub dwóch. Pracownicy Amnesty International z biura ds. Instytucji Europejskich w Brukseli przez długi czas monitorowali i informowali o zmianach legislacyjnych i traktatowych dotyczących zwalczania terroryzmu na poziomie UE i Rady Europy. Efekty pracy zawarte w tym raporcie mają na celu pokazanie kierunku tych zmian, idącego w stronę intensywnego i stałego zwiększania bezpieczeństwa w regionie.

Raport koncentruje się na tych środkach służących zwiększaniu bezpieczeństwa, które:

- przewidują sankcje karne;
- przewidują sankcje, które w praktyce mają charakter sankcji karnych i w związku z tym powinny zawierać właściwe tym sankcjom gwarancje;
- ograniczają prawa człowieka, w sposób nieproporcjonalny lub co do zasady je uchylają (na przykład blankietowy zakaz protestów społecznych).

Warsztat odbędzie się 25 listopada w sali konferencyjnej biura Naczelnej Rady Adwokackiej przy ul. Świętojerskiej 16 (lok. 33, I piętro) w Warszawie.

Program:

Czas trwania: 11.30 – 14.30;

13.00 – 13.15, przerwa kawowa

Warsztat poprowadzi ekspertka Amnesty International, Pani Julia Hall. Będzie miał on formę prezentacji i dyskusji. Językiem wykładowym będzie język angielski, organizatorzy zapewniają tłumacza.

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do 20 listopada 2017 roku, wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, aplikant adwokacki), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów, zaświadczenia dla aplikantów adwokackich). Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. Udział w warsztacie zapewnia adwokatom 3 punkty z zakresu doskonalenia zawodowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/