Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego - zaproszenie


XVIII Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnych: „Ochrona konstytucyjnych wolności i praw. Teoria i praktyka ostatnich 25 lat” odbędzie się 27 i 28 maja br. w Krakowie. Można wziąć w nim udział stacjonarnie bądź online. Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat honorowy nad wydarzeniem.

Przedmiotem obrad Zjazdu będzie problematyka ochrony konstytucyjnych wolności i praw widziana w perspektywie teoretycznych i praktycznych problemów ostatnich dwudziestu pięciu lat.

Organizatorzy  Zjazdu uważają, że po prawie dwudziestu pięciu latach od uchwalenia Konstytucji przyszedł dobry moment, aby sformułować pytania o założenia, jakie towarzyszyły temu uchwaleniu, sposób ich realizacji oraz o nowe wyzwania dla systemu ochrony praw człowieka w Polsce. W związku z tym jako główny cel XVIII Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego wskazują stworzenie przestrzeni do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te pytania.

Więcej informacji oraz zasady udziału i rejestracji pod linkiem (przejdź do strony Zjazdu)

Zjazd Patronatem Honorowym objęli:

  •     Rzecznik Praw Obywatelskich,
  •     Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ,
  •     Naczelna Rada Adwokacka,
  •     Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie,
  •     Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych,
  •     Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego,
  •     Przegląd Konstytucyjny.

Program do pobrania poniżej:

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry