Zmiany w kk, które wchodzą w życie 01.10.2023r. cz.2 - wykład online

  • Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat:„Zmiany w kk , które wchodzą w życie 01.10.2023r. cz.2”.
  • Wykładowca sędzia Henryk Komisarski.
  • Wykład zaplanowano na 23 listopada.

Czas trwania: 180 min.

Szkolenie odbędzie się 23 listopada 2023 r. w godz. 17.00-20.00

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem

https://nra.e-soa.pl/szkolenia/addZgloszeniaBPClient/85/85

W celu rejestracji prosimy o wybranie przycisku Jestem członkiem adwokatury a następnie zalogowanie się do Panelu Adwokata. W przypadku braku konta w Panelu prosimy użyć funkcji Pierwsze logowanie dostępnej na dole wyświetlonej strony.


Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym najpóźniej w dniu wykładu.

Zapisy na wykład przyjmujemy do dnia 22.11.2023 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykładowca:  Henryk Komisarski jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i orzeka w sprawach karnych. Wykłady prowadzi dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz dla aplikantów aspirujących do tych zawodów, jak też dla innych grup zajmujących się stosowaniem szeroko rozumianego prawa karnego, np. dla funkcjonariuszy Policji, czy innych podmiotów pełniących role organów ścigania i rolę oskarżyciela. Uczestniczył w wielu zespołach powołanych do przygotowania projektów ustaw (np. zmian w Kodeksie karnym, w Kodeksie postępowania karnego, czy też w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia), a niektórym z nich przewodniczył. Przez wiele lat przewodniczył zespołowi tworzącemu test na aplikację adwokacką i radcowską, jak również przewodniczył zespołowi tworzącemu zadania na egzamin sędziowski i egzamin adwokacki oraz uczestniczył w zespole tworzącym zadania na egzamin radcowski. Wielokrotnie był egzaminatorem na egzaminach zawodowych, np. na egzaminie sędziowskim, czy egzaminie radcowskim i jednocześnie przewodniczył komisjom egzaminacyjnym. Orzekał w Sądzie Najwyższym (było to szereg delegacji) i reprezentował Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jest autorem publikacji pt. "Apelacja w postępowaniu karnym. Część I - czynności przed wniesieniem apelacji", która ukazała się w 2020 r.

 

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra 

 

Serdecznie zapraszamy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski