„Życie ludzkie jako dobro szczególne chronione w prawie karnym”

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Życie ludzkie jako  dobro szczególne chronione w prawie”. Konferencja odbędzie się 28 stycznia 2022 roku o godzinie 9:00 za pośrednictwem MS Teams. Patronat nad konferencją objęła Naczelna Rada Adwokacka.  

Celem konferencji jest spojrzenie na ochronę życia w aspekcie historycznym, ukazanie wielkości i cenności ludzkiego życia i kar grożących za jego naruszenie. Podczas konferencji zostaną przedstawione sankcje w prawie karnym w różnych państwach, a także dokonany zostanie przegląd przestępstw, które bezpośrednio zagrażają ludzkiemu zdrowiu lub życiu.

Referaty naukowe przedstawią studenci, doktoranci i aplikanci.  

Więcej informacji i program spotkania opublikowany zostanie na Facebook’owym  wydarzeniu spotkania. 

Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Naczelna Rada Adwokacka i Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie. 

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej  jest jednym z najstarszych i najliczniejszych kół naukowych na Uniwersytecie, a także  drugim co do wieku kołem studentów prawa w Polsce. Koło skupia około stu członków.

czytaj program konferencji

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry