10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka


Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest 10 grudnia. W tym roku w promowaniu świadomości praw człowieka wśród dzieci pomaga Le Cat, postać z kreskówek belgijskiego rysownika Philippe'a Gelucka. 

10 grudnia 1948 roku, państwa ONZ przyjęły Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W rocznicę uchwalenia Deklaracji obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. 

Dla obywateli europejskich prawa te są określone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Wśród praw podstawowych jest prawo do życia, prawa do wolności i bezpieczeństwa, prawo do sądu oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Konwencja zakazuje również wielu niesprawiedliwych praktyk, takich jak dyskryminacja czy tortury.

Rządy 47 państw członkowskich Rady Europy są zobowiązane do respektowania tych praw, a Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nadzoruje ich wdrażanie.

Ważne jest, aby także dzieci były świadome swoich praw wymienionych w Konwencji. Le Cat, postać z kreskówek belgijskiego rysownika Philippe'a Gelucka, wyraża poparcie dla praw człowieka, podkreślając, że "każdy ma prawo do posiadania praw". 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/