14 czerwca I Międzynarodowy Dzień Rzetelnego Procesu Sądowego

14 czerwca 2021 roku to I Międzynarodowy Dzień Rzetelnego Procesu Sądowego oraz Nagrody Ebru Timtik.

Krajem, na którym szczególnie koncentruje się to inauguracyjne wydarzenie jest Turcja, od wielu lat cierpiąca z powodu systemowych naruszeń praw człowieka i poważnego braku standardów sprawiedliwego procesu. Wiele europejskich oraz międzynarodowych organizacji i samorządów prawniczych wystosowało wspólne oświadczenie, w którym wzywają władze tureckie do pilnego podjęcia niezbędnych kroków w celu ustanowienia prawa do rzetelnego procesu sądowego w Turcji oraz stworzenia warunków, w których te fundamentalne prawa proceduralne mogą być skutecznie chronione.

Wzywają również społeczność międzynarodową do wzmożenia wysiłków na rzecz zwrócenia uwagi na sytuację w Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zasadami sprawiedliwego procesu.

Sygnatariuszem oświadczenia jest Naczelna Rada Adwokacka.

(czytaj oświadczenie)

Uroczysta inauguracja Międzynarodowego Dnia Rzetelnego Procesu Sądowego oraz Nagrody Ebru Timtik odbędzie się online w godzinach 15:00 – 16:30.

(czytaj agendę wydarzenia)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry