19 maja odbyło się XIII Święto Prawników w Krakowie


Już pod raz trzynasty, odbyły się obchody Święta Prawników 19 maja w Krakowie. Podstawowym celem wydarzenia jest integracja środowisk prawniczych wszystkich profesji, a w tym roku dodatkowo - utrzymanie przestrzeni dialogu i refleksji nad państwem prawa.

Święto Prawników organizowane jest przez Ars Legis – Stowarzyszenie św. Ivo Helory – Patrona Prawników. Tegoroczna edycja została przygotowana we współpracy z Instytutem Allerhanda.

Data Święta związana jest z liturgicznym wspomnieniem św. Ivo Helory – Patrona Prawników. Obchody Święta zostały objęte patronatem honorowym m.in. Naczelnej Rady Adwokackiej, Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Centralnym punktem tegorocznego Święta Prawników było seminarium naukowe „Jaki Trybunał?”, które miało miejsce w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius. Celem seminarium było dokonanie rzetelnej, prawnej i apolitycznej analizy sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego w kontekście funkcji, jaką sądy konstytucyjne pełnią w państwach zachodnich. Organizatorzy chcieli w ten sposób stworzyć platformę dla refleksji nad możliwym rozwiązaniem sytuacji kryzysowej, której przedłużające się trwanie jest wyjątkowo niekorzystne dla Polski. Stowarzyszenie Ars Legis wierzy, że dialog w ten sposób rozpoczęty, może doprowadzić w końcu do wyklarowania rozwiązania, tak potrzebnego ze względu na dobrze rozumiane dobro wspólne.

Seminarium stanowiło dalszy ciąg wspólnych działań think-tanków, organizacji pozarządowych i środowiska prawniczego, zapoczątkowanego sformułowaniem „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego” przez prawników z Instytutu Allerhanda: dr. Arkadiusza Radwana i dr. Jacka Sokołowskiego. Tezy te zostały przedstawione przez ich sygnatariuszy Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim 3 marca br. Organizatorom seminarium zależało na uzyskaniu jak najszerszego odbioru publicznego przedstawionych w dyskusji propozycji reform, dlatego prowadzona była transmisja na żywo z obrad. Relacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem (zobacz nagranie).

Ekspertami, którzy wygłosili swoje tezy podczas seminarium byli: prof. dr hab. Mirosław Granat – sędzia TK w stanie spoczynku, prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ oraz przedstawiciele Instytutu Allerhanda – dr Jacek Sokołowski oraz prezes Instytutu dr Arkadiusz Radwan, który pełnił rolę moderatora dyskusji.

W seminarium uczestniczyli reprezentanci władz naczelnych oraz lokalnych, przedstawiciele naukowego środowiska prawniczego, przedstawiciele naczelnych i okręgowych samorządów prawniczych, a także przedstawiciele sądów i prokuratur. Zaproszenie do udziału Stowarzyszenie kierowało także do posłów i senatorów, szczególnie tych o wykształceniu prawniczym. Wśród gości znaleźli się ponadto reprezentanci organizacji pozarządowych, które podpisały się pod apelem „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy TK”. Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i ograniczoną pojemność Auli Jagiellońskiej, organizatorzy zapewnili wszystkim chętnym możliwość obejrzenia transmisji na żywo w sali im. Michała Bobrzyńskiego.

W odpowiedzi na zaproszenia, Stowarzyszenie Ars Legis otrzymało listy m.in. od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a także Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, które zostały odczytane podczas rozpoczęcia seminarium. Warto zacytować słowa z listu Rzecznika Praw Obywatelskich, który gratulując wyboru tematu seminarium zauważył: „W dobie obecnego kryzysu politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego środowisko prawnicze powinno jednoczyć się w szczególny sposób, aby stać na straży nie jedynie porządku prawnego, ale także podstaw demokracji. Jestem pewien, że pogłębiona rozmowa w tak wybitnym gronie specjalistów i zaangażowanych ludzi idei przyniesie wiele faktycznych i pozytywnych skutków, które mam nadzieję, przełożą się na naszą rzeczywistość. Cieszę się, że zdecydowali się Państwo zabrać głos w tej niełatwej dyskusji. Jestem przekonany, iż będzie on niezwykle wartościowy i liczę na to, że tak właśnie zostanie potraktowany”.

Po zakończonej dyskusji odbyła się tradycyjna już dla Święta Prawników w Krakowie procesja w togach, podczas której prawnicy, podążając za wizerunkiem i relikwiami św. Ivo Helory, przeszli do pobliskiej kolegiaty akademickiej św. Anny. Tam też została odprawiona uroczysta msza św. w intencji polityków i prawników.

(zobacz relację video ze Święta)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry