22 lutego rozpoczyna sie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw


Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny angażuje się w Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który rozpoczyna się 22 lutego.

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączają się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci. Będą oni pełnić dyżury, podczas których udzielać będą informacji prawnej. Ze względu na pandemię, porady udzielane będą przez telefon.

Poszczególne izby adwokackie w kraju udostępniają listy dyżurujących adwokatów:

(zobacz listę ORA w Bielsku-Białej)

(zobacz listę ORA w Częstochowie)

(zobacz listę ORA w Gdańsku)

(zobacz listę ORA w Katowicach)

(zobacz listę ORA w Kielcach)

(zobacz listę ORA w Krakowie)

(zobacz listę ORA w Łodzi)

(zobacz listę ORA w Olsztynie)

(zobacz listę ORA w Radomiu)

(zobacz listę ORA w Rzeszowie)

(zobacz listę ORA w Szczecinie)

(zobacz listę ORA w Wałbrzychu)

(zobacz listę ORA we Wrocławiu)

 

 

Zobacz listę punktów pomocy publikowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry